Voedselpakket

De voedselbanken proberen elke week zoveel mogelijk gezond voedsel te verstrekken.
We zijn afhankelijk van wat we krijgen. Daarom zal een voedselpakket per week verschillen qua samenstelling en aantal producten.

Voedselpakketten zijn gratis.


In verband met drukte kan in december de behandeling van een nieuwe aanvraag langere tijd in beslag nemen.

Voedselpakket aanvragen

Voor mensen uit Limburg Zuid is het mogelijk om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen:

Aanvraagformulier

De aanvraag ontvangen wij liefst per e-mail: klantcontact@voedselbanklimburg-zuid.nl

De aanvraag loopt uitsluitend via medewerkers die een hulpverlenende organisatie vertegenwoordigen.Dit kan zijn loket Budgethulpverlening, Maatschappelijk werk, GGD.

Er is binnen Stichting Voedselbank Limburg Zuid een intake-team actief. Zij bekijken de aanvraag en delen u vervolgens mede of u in aanmerking komt voor een pakket.

Wij vragen informatie zoals:

Inkomsten:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Uitgaven:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten
 • Overige verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Uitgaven m.b.t. kind(eren) b.v. opvang e.d.
 • Overige uitgaven
 • Aflossing belasting / schulden

Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescherming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks een voedselpakket worden verstrekt. Na een periode, hetgeen kan variëren tussen 3 maanden en een jaar, wordt de financiële situatie opnieuw bekeken.

Criteria om in aanmerking te komen

In dit document leest u de criteria en de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen en verlenging van de lopende aanvraag. 

Er kunnen redenen zijn om af te wijken van de criteria zoals genoemd in het document. Er zijn helaas ook in 2019 nog steeds voedselbanken die wachtlijsten moeten hanteren.