Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor Voedselbank Limburg Zuid, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.

Bestuur

  Functie                                                        Naam                                                                   E-mail

VoorzitterVacature
Jos Leuven (waarnemend)
voorzitter@voedselbanklimburg-zuid.nl
Vicevoorzittervacant 
SecretarisHans Wiertzsecretaris@voedselbanklimburg-zuid.nl
PenningmeesterJos Leuvenpenningmeester@voedselbanklimburg-zuid.nl
Algemeen bestuurslidBert Jongen