Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor Voedselbank Limburg Zuid, beheert de financiën en zorgt dat aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.

Bestuur

  Functie                                                        Naam                                                                   E-mail
Voorzitter Vacature Jos Leuven (waarnemend) voorzitter@voedselbanklimburg-zuid.nl
Vicevoorzitter vacant
Penningmeester Jos Leuven penningmeester@voedselbanklimburg-zuid.nl
Algemene bestuursleden Bert Jongen
Quirien Becker
Jan Fuchs
Aspirant bestuurslid
(per 15 nov. 2023)
Jos Penders