DONEREN

Ruim 1,3 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo’n 85.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben. Het streven is om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 20 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.

Waarom wij voedsel nodig hebben

Met het voedsel dat gedoneerd wordt bereiken de voedselbanken momenteel zo’n 4% van mensen die in armoede leven. Dat is een druppel op de gloeiende plaat.

Voedselbanken Nederland heeft als doel structureel 20% van deze armsten van voedsel te voorzien.
Willen we dit doel bereiken, dan hebben we structureel meer voedsel nodig. Voedsel dat anders vernietigd wordt.

Voedselbanken Nederland koopt geen voedsel. We zijn volledig afhankelijk van leveranciers die producten beschikbaar stellen.

Voedsel doneren

De Voedselbank Limburg Zuid is een vrijwilligersorganisatie die voor het voedsel en al de kosten van de organisatie geheel afhankelijk is van sponsors, donateurs en subsidiegevers. Zonder deze ruimhartige bijdragen zouden we onze klanten niet van dienst kunnen zijn. We hebben steeds meer voedsel nodig en ook meer geld om onze diensten te kunnen verbeteren en daar waar nodig uit te breiden. Bijdragen van zowel bedrijven als particulieren, in natura of pecunia, stellen wij zeer op prijs.

Bent u particulier en heeft u thuis voedingsmiddelen staan die wellicht geschikt zijn voor de Voedselbank?
U kunt voor concrete brengafspraken bellen met 045-5331933 of mailen naar info@voedselbanklimburg-zuid.nl.

Bent u een zakelijke partner en heeft u voedsel dat u graag wil doneren aan de Voedselbank?
U kunt bellen of mailen met onze logisiteke afdeling:
T: 06 52 03 24 49
E:harrie@voedselbanklimburg-zuid.nl

Aan de leveranciers van voedsel garandeert de Stichting Voedselbank Limburg Zuid:

  1. Levensmiddelen deugdelijk op te slaan.
  2. Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis te leveren aan derden, die aan de door de stichting opgestelde criteria voldoen.
  3. Zich te onthouden van elk gebruik van de levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling van de stichting (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden).
  4. Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van leveranciers al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden.
  5. Dat ze zich inzet te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële circuit terechtkomen.

Wilt u eerst eens kennismaken?
Maak dan een afspraak op 06 52 03 24 49

Helaas hebben wij geen mogelijkheden om het voedsel bij u thuis of op het bedrijf op te halen.

Voedsel en houdbaarheid

Afkortingen op de verpakking
Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden.

Wij leggen uit hoe het zit.
THT en TGT zijn twee bekende begrippen. THT staat voor  ‘Tenminste Houdbaar Tot’ TGT betekent ‘Te Gebruiken Tot’. De TGT aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit.

Bij producten met een THT-datum, in de volksmond ‘houdbaarheidsdatum’ genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het ook daarna nog zonder problemen consumeren.
Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit.

Over dit onderwerp is daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen zoals de Voedselbanken. Hieruit blijkt dat veel producten nog tot maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Producten met een THT-datum mogen dus ná die datum nog verstrekt worden.
Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden aan de consument.

Ideale boodschappenlijst

Voedselbanken Nederland heeft als kernwaarde klanten gezonde voeding te geven, uitgaand van de schijf van vijf. Wij zijn echter afhankelijk van wat wij krijgen. We zijn blij met allerlei soorten eten, maar hebben een ideale boodschappenlijst als het langhoudbare producten betreft. De Vrije Universiteit in Amsterdam gaf ons advies bij het samenstellen van deze verlanglijst.

We hebben natuurlijk ook graag verse groenten en fruit. Meer weten?
Neem contact met ons op. 

Geld doneren

Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald kunnen worden. Voedselbank Limburg-Zuid krijgt provinciale subsidie. Daarnaast ontvangen we ondersteuning van diverse gemeenten.

Voedselbank Limburg-Zuid zoekt daarom donateurs, die bereid zijn met hun bijdragen nu en in de toekomst het werk van onze Voedselbank te ondersteunen.

Dit kunt U het beste doen door (automatisch) een bedrag over te maken. Dit kan uiteraard maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks. Het bedrag graag overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0114.6375.39, t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg Zuid

Hartelijk dank voor uw gift!

Materialen en diensten

Om de operationele kosten laag te houden, zijn we op zoek naar:

disposables:

We kunnen heel goed  verpak- en inpak materaal gebruiken, zoals goed afsluitbare bakjes/potjes van 250cc, 500cc en 1 liter (afhankelijk van gezinsgrootte). Daarnaast ook plastic zakken en materialen voor de hygiëne.

ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). zie voor meer informatie http://stichtingservice.nl/periodieke-schenken/

De Stichting Voedselbank Limburg Zuid is m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Limburg Zuid
Kamer van Koophandel onder nummer: 14085259
Fiscaal nummer: 814.59.7993
Contactgegevens: Voedselbank Limburg, Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Limburg Zuid intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Landgraaf, krijgt u het resultaat.