Geld doneren

Voor het verantwoord draaiend houden van de Voedselbank is een structurele inkomstenbron nodig, zodat het zeker is dat ook in de (nabije) toekomst de rekeningen voor elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald kunnen worden. Voedselbank Limburg-Zuid krijgt subsidies. Ook ondersteuning van diverse gemeenten. Echter de gezamenlijke subsidies zijn lang niet toereikend om onze kosten te dekken.

Er is een bankrekening geopend voor extra financiële donaties waarvan het geld wordt ingezet indien en voor zover de Voedselbank onvoldoende voedsel heeft om in de behoefte te voorzien. Het geld zal dan onder andere gebruikt worden voor het aanschaffen van voedselbonnen ter waarde van, al naargelang samenstelling huishouden, maximaal €25,- per huishouden per week, in te wisselen bij de supermarkten.

Er is een bankrekening geopend voor financiële donaties. Het geld is nodig voor de dekking van onze directe kosten, zoals elektra, verwarming, vriesruimte etc. Maar ook om de kosten van onze bestelwagens te dekken, om voedselpakketten naar onze uitdeelpanden te brengen.

U kunt uw donatie snel en makkelijk online doen via onderstaand formulier. U kunt het bedrag ook overmaken op IBAN rekeningnummer NL61RABO0352708417, t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg Zuid.

Hartelijk dank voor uw gift!

Bedrag

Giften en de Belastingdienst

Via onderstaand link komt u op de pagina van de Belastingdienst waar u de relevante formulieren kunt vinden voor uw periodieke gift in geld of natura:

Formulieren/overeenkomsten van de Belastingdienst voor giften