Missie en doelstellingen

Missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan noodlijdende mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen noodlijdende door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers zonder enige vorm van beloning
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording.

Doelstelling

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de noodlijdende mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel