Inspectie certificaat HACCP-verplichtingen

Voedselbank Limburg-Zuid en Distributiecentrum Limburg-Zuid zijn beide gecertificeerd voor de wettelijke HACCP-verplichtingen.
HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten). Bereid of verkoop je voedingsmiddelen, bijvoorbeeld in een restaurant, café of hotel? Dan moet je een HACCP-plan hebben en volgens de HACCP-richtlijnen te handelen. Daarmee verklein je de kans dat er dingen misgaan waardoor de voedselveiligheid in je bedrijf in gevaar komt.