Wij krijgen meldingen binnen van illegale huis-aan-huis collectes voor de Voedselbank. De collectanten zijn nep-collectanten

De Voedselbank Limburg-Zuid houdt nimmer huis-aan-huis collectes voor geld!

Wees gewaarschuwd!

Het dringende verzoek om, zodra een illegale collectant aan de deur belt, hiervan direct melding te doen bij de politie.