Vertraging in verwerking aanvraag voedselpakket

Door een toename van het aantal aanvragen voor een voedselpakket lopen wij momenteel vertraging op in de verwerking hiervan.