Voedselbank bedient fors meer huishoudens

De Voedselbank Zuid-Limburg heeft zijn klantenkring het afgelopen halfjaar met tweehonderd huishoudens uitgebreid. De toename van veertig procent komt door een actievere werving en versoepeling van de regels.

Waarom trekt de Voedselbank Zuid-Limburg naar verhouding veel minder klanten dan die in Noord- en Midden-Limburg? Dat vroeg Jan Bos zich af toen hij in april van dit jaar het voorzitterschap van de instelling overnam. „In Noord-Limburg staan circa vijfduizend bijstandstrekkers geregistreerd en krijgen vijfhonderd mensen een voedselpakket. In Midden-Limburg is het ook ongeveer tien procent. Bij ons werden iets meer dan vijfhonderd pakketten uitgedeeld, terwijl hier volgens het CBS 19.000 mensen in de bijstand zitten”, rekent Bos voor.

Hij denkt het antwoord ook te weten: „Het is schaamte, het zit hier meer in de cultuur. Mensen durven het niet, voelen zich belast. Daarom zijn we via gemeenten en bewindvoerders aan een inhaalslag begonnen om mensen alsnog attent te maken op ons. Inmiddels hebben we de grens van zevenhonderd pakketten gepasseerd.”

Bushokjes

De voedselbank stelt nog meer armlastige huishoudens te kunnen bedienen. Daarom start begin volgend jaar een nieuwe campagne. Bos: „We gaan bewindvoerders verder actief benaderen en posters in bushokjes ophangen met een tekst als ‘Heb je honger? Meld je aan’.” Bewindvoerders betwijfelen of het schaamte is die mensen er van weerhoudt een pakket aan te vragen. Volgens Sandra Smit van Kompas Bewindvoering heeft de voedselbank een imagoprobleem. „Wat bij mijn cliënten het eerst naar boven komt is dat je bij de voedselbank alleen maar spullen krijgt die over de datum zijn. Maar als ik ze aanmeld, zijn ze blij met een pakket.” – Carola Theunissen van Het Budgethuis in Heerlen verwacht dat vervoer ook een probleem is voor velen. Voedselbank Zuid-Limburg heeft dertien uitgiftepunten in verschillende gemeenten. „Maar je moet het daar wel kunnen ophalen. Iemand anders vragen het op te halen willen deze mensen vaak niet.” Volgens haar werpen ook de strenge regels van de voedselbank een drempel op.

Leger des Heils

Jan Bos zegt dat de toelatingseisen zijn versoepeld. „Voorheen kon alleen een bewindvoerder een aanvraag bij ons indienen. Nu kan iedereen dat. Ook hebben we losgelaten dat je maximaal drie jaar bij ons een pakket kan krijgen. Er zijn veel mensen die in armoede leven en er nooit meer uit komen. Die kunnen wij er niet uitgooien. En als iemand net iets boven de inkomensdrempel zit, kijken we naar de gezinssituatie en hanteren we de menselijke maat.”

Bos heeft ook de banden met Voedselbank Nederland aangetrokken, wat tot een groter aanbod van producten heeft geleid. „Soms houden we daarom artikelen over en bel ik het Leger des Heils of Caritas.”

Supermarkten

Zaterdag 11 december stonden vrijwilligers in twaalf supermarkten in Zuid-Limburg voor de jaarlijkse kerstactie. Wie boodschappen doet, kan één of meer artikelen extra kopen en voorbij de kassa afgeven bij de vrijwilligers. Jan Bos: “Het acceptatieniveau van zo’n actie is veel groter dan wanneer je geld vraagt. Bovendien halen we zo het tienvoudige op van wat we aan geld zouden ophalen”. Het effect van dalende koopkracht en stijgende inflatie zegt hij nog niet te merken.

Bron: delimburger.nl   vrijdag 10 november 2021