Hannie en Harrie Verweij

Onze Voedselbank is ontstaan in 2001 toen het echtpaar Hannie en Harrie Verweij in hun woning in Hoensbroek begonnen met het inzamelen van voedsel om buurtbewoners te helpen. Dit particulier initiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de grootste voedselbanken van Nederland. De stichting Voedselbank Limburg-Zuid is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland.

De Voedselbank voor Zuid-Limburg verstrekt momenteel wekelijks een (gratis) voedselpakket aan 650 a 700 gezinnen (circa 1700 personen, waarvan eenderde jonger dan 18 jr). De leefgeld criteria die wij hanteren zijn landelijk vastgesteld en komen neer op circa 40% van het budget dat het NIBUD definieert als ‘bestaansminimum’. Gezinnen komen voor maximaal drie jaar voor hulp in aanmerking; gelukkig blijkt dat men gemiddeld minder dan 18 maanden onze hulp nodig heeft. De pakketten worden verstrekt via 16 uitdeelpunten verspreid over Zuid-Limburg.

Het meeste voedsel wordt ons geschonken door supermarkten en voedsel-verwerkende en producerende bedrijven. Veelal voedsel dat kort bij de ‘uiterste verkoopdatum’ zit of anderszins niet (meer) voldoet aan de specificaties voor verkoop (fouten in de etikettering bijv). Door dit voedsel in te zamelen en weer (gratis) uit te delen, helpen we ook mee aan het beperken van de stroom goed voedsel die wordt weggegooid/vernietigd.

Voor het grootste deel wordt dit voedsel door ons opgehaald bij ‘voedselsponsors‘, veelal supermarkten, in Zuid-Limburg. Daarnaast komt er, via bemiddeling van Voedselbanken Nederland, voedsel beschikbaar van landelijke accounts, zoals Campina, Unilever, AH etc. Deze grotere partijen worden door ons opgehaald in Tilburg, Arnhem of elders in den lande.

Een derde belangrijke bron voor voedsel zijn voor ons de publieksacties zoals die jaarlijks door Serviceclubs (een initiatief van de Lions) worden georganiseerd en sinds enige jaren de decemberactie van L1mburg.

Inkoop van voedsel proberen we zoveel mogelijk te vermijden; maar om een evenwichtige vulling van de pakketten te realiseren, is dat soms toch nodig. Grootste knelpunt zijn de ‘droge kruideniers waren’ (DKW, zoals rijst, pasta, soep & groente in blik of glas, broodbeleg, koffie & thee) die vanwege hun lange houdbaarheid in de winkels maar zelden ‘over de datum’ gaan. Daarnaast is het aanbod van verse groente en fruit zeer wisselend.

Het zo ingezamelde voedsel wordt in ons Regionaal Distributie Centrum (RDC) in Landgraaf gesorteerd en opgeslagen. Hier worden ook de voedselpakketten klaargemaakt die vervolgens naar de Uitdeelpunten gaan.

Het RDC in Landgraaf fungeert ook als buffer- en overslagpunt voor het voedsel uit landelijke accounts ten behoeve van de andere vijf voedselbanken in Midden- en Noord-Limburg. Het RDC beschikt over een opslagcapaciteit voor circa 1000 pallets, een vriescel van 100m2 en een koelcel van 80m2.

De voedselbank draait volledig op onbetaalde vrijwilligers, momenteel circa 130 personen. Na de ‘reuring’ in het bestuur begin 2015, heeft de Stg Voedselbank Limburg-Zuid sinds december van dat jaar weer een stabiel bestuur.

Voor de financiering zijn we afhankelijk van enkele subsidiegevers en vele donateurs  Voor de provinciale RDC-functie krijgen we subsidie van de Provincie; daarnaast komen een aantal gemeentes ons tegemoet in de logistieke kosten van aan hun inwoners verstrekte pakketten. Maar het grootste deel van onze kosten wordt gedekt met donaties van particulieren, kerken, serviceclubs, scholen, bedrijven en ‘goede doelen fondsen’.

Ambassadeur

huub_stapel

‘Armoede beschamend voor ‘welvaartsstaat’ Nederland’ – Acteur Huub Stapel ambassadeur van Voedselbanken Limburg Zuid

De bekende acteur Huub Stapel is ambassadeur van Voedselbank Limburg Zuid. Hij legt uit waarom hij ambassadeur is geworden:

“Armoede in Nederland. Onwaarschijnlijk en beschamend voor een zogenaamde welvaartsstaat. Armoede kan niet en mag niet. En als ik er met mijn bekende kop aan kan bijdragen dat die armoede de wereld uit geholpen wordt, dan graag… Omdat ik vind dat ik me om mijn medemensen moet bekommeren. Omdat ik niet wil wegkijken… Daarom wil ik graag ambassadeur zijn van Voedselbank Limburg Zuid”

De in het Limburgse Tegelen geboren acteur is bekend van films als ‘Flodder’, ‘De Lift’, ‘Amsterdamned’, ‘Verder dan de Maan’, ‘Hofmans Honger’ en ‘Van God Los’. Voor zijn acteerprestatie in het succesvolle tv-drama ”De Partizanen’, geheel in het Limburgs gedraaid, ontving hij in 1995 een Gouden Kalf. Stapel schitterde daarnaast in toneelstukken als ‘Democraten’, ”Mephisto’ en ‘Eten met Vrienden’. Verder is hij actief als presentator van diverse tv-programma’s op nationale en regionale zenders.