Over ons

De Voedselbank Limburg-Zuid is als particulier initiatief gestart  in 2001. En na 20 jaar uitgegroeid tot een organisatie en behoort tot en van de grootse voedselbanken in Nederland.

De Voedselbank voor Zuid-Limburg verstrekt momenteel (stand januari 2020) wekelijks een (gratis) voedselpakket aan circa 900 gezinnen (circa 1.900 personen, waarvan méér dan een-derde jonger dan 18 jaar). De leefgeld criteria die wij hanteren zijn landelijk vastgesteld en komen neer op circa 40% van het budget dat het NIBUD definieert als ‘bestaansminimum’. Gezinnen komen voor maximaal drie jaar voor hulp in aanmerking; gelukkig blijkt dat men gemiddeld minder dan 18 maanden onze hulp nodig heeft. De pakketten worden verstrekt via 13 uitdeelpunten verspreid over Zuid-Limburg.

Het meeste voedsel wordt ons geschonken door supermarkten en voedsel-verwerkende en producerende bedrijven. Veelal voedsel dat kort bij de ‘uiterste verkoopdatum’ zit of anderszins niet (meer) voldoet aan de specificaties voor verkoop (o.a. fouten in de etikettering). Door dit voedsel in te zamelen en weer (gratis) uit te delen, helpen we ook mee aan het beperken van de stroom goed voedsel die wordt weggegooid/vernietigd.

Voor het grootste deel wordt dit voedsel opgehaald bij ‘voedselsponsors’, veelal supermarkten, in Zuid-Limburg. Daarnaast komt er, via bemiddeling van Voedselbanken Nederland, voedsel beschikbaar van landelijke accounts, zoals Campina, Unilever, AH etc. Deze grotere partijen worden opgehaald in Tilburg, Arnhem of elders in den lande.

Een derde belangrijke bron voor voedsel zijn de publieksacties zoals die jaarlijks door Serviceclubs (een initiatief van de Lions) worden georganiseerd en sinds enige jaren de decemberactie. Inkoop van voedsel proberen we zoveel mogelijk te vermijden; maar om een evenwichtige vulling van de pakketten te realiseren, is dat soms toch nodig. Grootste knelpunt zijn de ‘droge kruideniers waren’ (DKW, zoals rijst, pasta, soep & groente in blik of glas, broodbeleg, koffie & thee) die vanwege hun lange houdbaarheid in de winkels maar zelden ‘over de datum’ gaan. Daarnaast is het aanbod van verse groente en fruit zeer wisselend.

Het zo ingezamelde voedsel wordt in ons Regionaal Distributie Centrum (RDC) in Landgraaf gesorteerd en opgeslagen. Hier worden ook de voedselpakketten klaargemaakt die vervolgens naar de Uitdeelpunten gaan.

Het RDC in Landgraaf fungeert ook als buffer- en overslagpunt voor het voedsel uit landelijke accounts ten behoeve van de andere vijf voedselbanken in Midden- en Noord-Limburg. Het RDC beschikt over een opslagcapaciteit voor circa 1000 pallets, een vriescel van 100m2 en een koelcel van 80m2.

De voedselbank draait volledig op onbetaalde vrijwilligers, momenteel gemiddeld ca. 125 personen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuursleden.

Voor de financiering zijn we afhankelijk van enkele subsidiegevers en vele donateurs  Voor de provinciale RDC-functie krijgen we subsidie van de Provincie; daarnaast komen een aantal gemeentes ons tegemoet in de logistieke kosten van aan hun inwoners verstrekte pakketten. Maar het grootste deel van onze kosten wordt gedekt met donaties van particulieren, kerken, serviceclubs, scholen, bedrijven en ‘goede doelen fondsen’.