Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over o.a. de voedselbank, voedselpakketten en doneren.

Staat u niet onder bewindvoering? Dan kunt u een voedselpakket zelf aanvragen. Het wordt echter aangeraden de aanvraag samen met de maatschappelijke dienst of een andere hulpverlenende instantie in uw gemeente te doen.

Hier vind u het aanvraag formulier:

Om de periode dat je voedselpakketten krijgt te verlengen moet je altijd het aanvraagformulier opnieuw invullen. Dit geldt ook  voor aanvraag van noodhulp.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar vaste lasten vanaf.

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft.

Heeft u recht op een voedselpakket, dan kunt u uw pakket wekelijks afhalen bij uw uitdeelpunt.
Bij elk uitgiftepunt staan de adresgegevens en openingstijden.

Een voedselpakket wordt 6 maanden verstrekt. Na elk half jaar vindt een her-intake plaats waaraan de klant verplicht deelneemt. Hierbij wordt bekeken of de klant nog aan de voorwaarden voldoet om een voedselpakket te krijgen. Conform landelijk vastgestelde regels wordt in totaal maximaal 3 jaar een pakket verstrekt.

Als u (of iemand anders voor u met uw pas) niet in de gelegeheid is om het voedselpakket op te halen moet u zich uiterlijk vóór 12.00 uur afmelden op de dag dat u normaal het voedselpakket ophaalt. Vermeld altijd uw naam EN klantnummer! Het afmelden kan alleen telefonisch of per e-mail. Telefoonnummer 045-211 50 70, e-mail klantcontact@voedselbanklimburg-zuid.nl

Kleding en speelgoed, maar ook witgoed e.d. wordt doorgestuurd naar andere organisaties waar we mee samenwerken.

Voor de zorgvuldige behandeling van naam-, adres-, en overige gegevens heeft de Voedselbank de privacy hoog in het vaandel staan. Klik voor meer informatie op deze link: privacyverklaring

De Voedselbank Limburg-Zuid heeft verschilende uitdeelpunten. Bij elk uitgiftepunt staan de adresgegevens en openingstijden.

Nee, dat doet de voedselbank niet.
Politici vinden het verstrekken van voedsel geen overheidstaak, maar een taak voor kerken, maatschappelijke instellingen, buren e.d..

De aanvraag loopt veelal via medewerkers die een hulpverlenende organisatie vertegenwoordigen. Dit kan zijn loket Budgethulpverlening, Maatschappelijk werk, GGD.

Bent u particulier en heeft u thuis voedingsmiddelen staan die wellicht geschikt zijn voor de Voedselbank?
U kunt voor concrete brengafspraken bellen met 045-5331933 of mailen naar info@voedselbanklimburg-zuid.nl. 

De Voedselbank Limburg Zuid is een vrijwilligersorganisatie die voor het voedsel en al de kosten van de organisatie geheel afhankelijk is van sponsors, donateurs en subsidiegevers. Zonder deze ruimhartige bijdragen zouden we onze klanten niet van dienst kunnen zijn. We hebben steeds meer voedsel nodig en ook meer geld om onze diensten te kunnen verbeteren en daar waar nodig uit te breiden. Bijdragen van zowel bedrijven als particulieren, in natura of pecunia, stellen wij zeer op prijs.

Bent u particulier en heeft u thuis voedingsmiddelen staan die wellicht geschikt zijn voor de Voedselbank?
U kunt voor concrete brengafspraken bellen met 045-5331933 of mailen naar info@voedselbanklimburg-zuid.nl.

Bent u een zakelijke partner en heeft u voedsel dat u graag wil doneren aan de Voedselbank?
U kunt bellen of mailen met onze logisiteke afdeling:
T: 06 52 45 68 08
E: logistiek@voedselbanklimburg-zuid.nl

Aan de leveranciers van voedsel garandeert de Stichting Voedselbank Limburg Zuid:

  1. Levensmiddelen deugdelijk op te slaan.
  2. Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis te leveren aan derden, die aan de door de stichting opgestelde criteria voldoen.
  3. Zich te onthouden van elk gebruik van de levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling van de stichting (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden).
  4. Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van leveranciers al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden.
  5. Dat ze zich inzet te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële circuit terechtkomen.

Wilt u eerst eens kennismaken?
Maak dan een afspraak op 06 52 03 24 49

Helaas hebben wij geen mogelijkheden om het voedsel bij u thuis op te halen.  

Giften en de belastingsdienst

Via onderstaand link komt u op de pagina van de Belastingdienst waar u de relevante formulieren kunt vinden voor uw periodieke gift in geld of natura:

Formulieren/overeenkomsten van de Belastingdienst voor giften

Afkortingen op de verpakking
Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden.

Wij leggen uit hoe het zit.
THT en TGT zijn twee bekende begrippen. THT staat voor  ‘Tenminste Houdbaar Tot’ TGT betekent ‘Te Gebruiken Tot’. De TGT aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als zuivel, vlees, gebak, groenten en fruit.

Bij producten met een THT-datum, in de volksmond ‘houdbaarheidsdatum’ genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De fabrikant garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het ook daarna nog zonder problemen consumeren.
Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit.

Over dit onderwerp is daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen zoals de Voedselbanken. Hieruit blijkt dat veel producten nog tot maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Producten met een THT-datum mogen dus ná die datum nog verstrekt worden.
Producten met een TGT-datum mogen ná die datum NIET meer verstrekt worden aan de consument.